На 7 декември се проведе шеста среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.