КАК И КАКВО ДА СЕ ДОКЛАДВА?

 

• Какво стана?
Опишете подробно какво знаете за
инцидент(и).
• Кой е извършил предполагаемото нарушение?
Знаете ли дали някой друг е участвал?
(Посочете пълни имена, титли и организация, ако
възможен).
• Кога и къде се случи инцидентът(ите)?
Посочете дати и часове, ако има такива.

 

 

КЪДЕ ДА СЕ ДОКЛАДВА:

 

Към Български съвет за бежанци и мигранти: bgrc@bulrefcouncil.org

 

Към ВКБООН: inspector@unhcr.org