Български съвет за бежанци и мигранти е национален партньор по проекта. Другите партньори са неправителствени организации от Турция, Гърция, Италия, Словения и Португали. Водещата организация е Amber Initiatives от Великобритания.

Обща цел и конкретни цели на проекта:

Осемдневната визита за обмяна на опит е насочена към нуждите на европейските организации за увеличаване на ролята им в превенцията на екстремизма и насилието и придобиване на умения и знания за това. В резултат на проекта участващите организации ще бъдат  в състояние да посрещнат по-добре нуждите на бежанците, да улеснят интеграцията в местната общност и следователно да намалят риска от радикализация. Проектът е в съответствие със стратегията на ЕС за засилване на интеграцията на граждани извън ЕС.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на ЕК.