Проекти

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

PROJECT – Advocacy for Integration of Refugees in Bulgaria, financed by UNHCR:

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН

PROJECT – Advocacy for Refugee Integration in Bulgaria, financed by UNHCR

ПРОЕКТ – „Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН”

ПРОЕКТ – „Закрила и интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН

Проект – „Закрила и интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН: