Проекти 2023

2022 ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от Върховният комисариат на ООН за бежанците