В рамките на проекта БСБМ ще организира дейности за застъпничество, изграждане на капацитет и споделяне на информация с теми, дневен ред и поканени, консултирани с ВКБООН.

Събития за застъпничество

Събития за обучение за изграждане на капацитет

Инструменти за застъпничество и обучение – разработете, публикувайте (на хартиен носител и/или онлайн) и разпространете

 

Споделяне на информация