Проекти 2019

Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“, 2-10 декември 2019, гр. Плимът Великобритания

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН: