Проекти 2019

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (NIEM), съфинансиран от Европейския съюз, Фонд Убежище, миграция и интеграция

Увеличаване на капацитета за работа за социална интеграция на бежанци