Проекти 2017

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ –Подобряване на условията на прием и закрила за търсещите убежище и бежанците в България HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0053, финансиран от Европейския съюз