Проекти 2013

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН

PROJECT – Advocacy for Refugee Integration in Bulgaria, financed by UNHCR