Проекти 2010

Проект – „Закрила и интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН:

Проект – „Укрепване закрилата на бежанците в България“, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия по програмата за социално трансформиране (МАТРА):