Проекти 2009

ПРОЕКТ – „Укрепване закрилата на бежанците в България“, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия по Програма за социално трансформиране (МАТРА):

ПРОЕКТ – „Закрила и интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ – „Стратегическо партньорство за пълноценна интеграция на имигрантите в българското общество“, финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни (ЕИФ) програма BG EIF 2008/01 – 10-11.01: