Проекти 2008

ПРОЕКТ – „Закрила и интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ – „Укрепване закрилата на бежанците в България“, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия по Програма за социално трансформиране (МАТРА):