Проекти 2007

ПРОЕКТ – „Закрила и интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН: