Разработване на инструментариум с иновативни практики за интеграция на бежанци, идентифицирани чрез въпросници и фокус групи с бежанци и експерти, работещи по темата

Официален сайт на проекта: www.refuin.org