Уебсайт на на проекта за България: niem.refugee-integration.bg

 

Подробна информация за проекта NIEM

 

 

Kоалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“ [Програма]

 

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“ [Програма]

 

Коалиционна среща „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“ [Програма]

 

Семинар „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“ [Програма]