Проекти

2022 ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от Върховният комисариат на ООН за бежанците

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от Върховният комисариат на ООН за бежанците

ПРОЕКТ – Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз

ПРОЕКТ – REFU’IN – Иновативен инструментариум за интеграция на бежанци, финансиран по програма Еразъм+

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН

ПРОЕКТ – Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.

ПРОЕКТ – REFU’IN – Иновативен инструментариум за интеграция на бежанци, финансиран по програма Еразъм+

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН