Проекти

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН

ПРОЕКТ – Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.

Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“, 2-10 декември 2019, гр. Плимът Великобритания

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ – Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.

ПРОЕКТ – Подобряване на условията на прием и закрила за търсещите убежище и бежанците в България HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0053, финансиран от Европейския съюз

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

ПРОЕКТ –Подобряване на условията на прием и закрила за търсещите убежище и бежанците в България HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0053, финансиран от Европейския съюз