БСБМ участва в срещата във връзка с подготвянето на Общите планове на Програмата за вътрешните работи по норвежкия финансов механизъм. На срещата бяха дискутирани въпросите и предизвикателствата относно непридружените малолетни и непълнолетни от трети страни, връщането на хора от трети страни, услуги за лицата, търсещи международна закрила и как тези цели ще допринесат за изпълнение на целите на Норвежкия финансов механизъм. На срещата беше изтъкнато значението на интеграцията и споделена информация, че дейносите по интеграция, финансиране от Норвежкия финансов механизъм ще се възлагат на НПО.