На 16 юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив в партньорство с Представителството на ВКБООН в България  проведоха заключителна конференция по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (NIEM).

В навечерието на 20 юни – Международен Ден на бежанеца, конференцията осигури форум за разглеждане на предизвикателствата и напредъка на България в сферата на интеграцията на бежанците в европейски контекст. Беше представено обобщение на сравнителния доклад за оценката на интеграцията в участващите в проекта 14 европейски държави. Събитието даде възможност да бъдат представени предложения и да бъдат очертани следващи стъпки и мерки за подкрепа на бежанците за приобщаване и реална интеграция в България.

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е значим изследователски проект в Европа по темата за бежанците с продължителност 6 години, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила.

През годините на изпълнение партньорите по проекта NIEM  работиха за създаване на механизъм за цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, предоставиха доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, идентифицираха обещаващи практики и направиха оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

Финалната конференция и проект NIEM се финансират от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС. Повече информация за проекта може да бъде намерена на уебсайта на проекта за България, както и на европейският уебсайт на проекта.