На 16 юли 2019 председателят на  Български съвет за бежанци и мигранти д-р Кина Събева проведе среща с проф. Любомир Лазов в Технически Университет Габрово. По време на срещата беше представен проекта „Бежанците са родители“ като бяха обсъдени възможности за бъдещо съвместно сътрудничество .

Проектът е насочен към бежанските родители, тъй като чрез тяхното обучение и развитие ще бъдат създадени условия за израстване на здрави млади хора, което ще бъде от полза както за тях самите, така и за цялото общество. В резултат на изследванията, които ще бъдат направени в рамките на проекта, ще бъдат достигнати максималния брой родители и чрез индивидуални обучения, конференции, панели и срещи да бъдат предадени необходимите знания относно решаването на конкретни проблеми, свързани с образованието на техните деца. Проекта се стреми да получи подкрепа от всички обществени сектори, институции и организации и по най-подходящ начин.

За повече информация: www.refugeeparentseducation.com