На 17 юли 2019 Кина Събева председател на Български съвет за бежанци и мигранти проведе среща с Марк Соут – делегат от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по темата, свързана с участието на общността в контекста на интеграцията.

На срещата бе обсъдено стратегическото застъпничество и интервенциите за изграждане на капацитет за местната интеграция на бежанците, както и действията на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец за интеграцията на презаселените бежанци.

Кина Събева сподели възприетият подход от БСБМ да фокусира застъпничеството за интеграция на бежанците върху позитивните резултати и възможности за устойчиво развитие чрез интеграция. Марк Саут оцени като добра практика промяната на фокуса на застъпничествo от справяне с предизвикателствата към положителните резултати от взаимен интерес.