Българският съвет за бежанци и мигранти, Комисията по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на Република България и Държавната агенция за закрила на детето организират експертна среща на тема „Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република България“ на 10 март 2016 в зала 342, Администрация на Президента на Република България от 9.15 до 13.45 часа. Експертната среща се организира по проект на Представителството на ВКБООН.

Целта на експертната среща е да се обсъдят правната уредба и практиката за осигуряване представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца, търсещи или получили международна закрила и да се потърсят възможности за сътрудничество и партньорство между заинтересуваните страни.

Планираме в работната среща да участват експерти от ВКБООН, УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна агенция за бежанците при МС, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, ГД „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи, Национално сдружение на общините в България, Община Свиленград, Община Харманли, Община Нова Загора, както и от неправителствени и бежански организации.