Проучването беше проведено от БСБМ в партньорство с Бежанско Мигрантската служба на БЧК чрез Областните съвети на БЧК. Целта на проучването е да разшири набора от информация за бежанците, които живеят на територията на съответните Областни съвети на БЧК. Данните се базират на информация за бежанците, които са потърсили подкрепа от БЧК.