Българският съвет за бежанци и мигранти стартира платформата Digital Student Lab, в която ще се представят материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” по време на учебна практика, проведена в Представителството на ВКБООН в България. Част от материалите включват преводи на оригинални статии и доклади на ВКБООН, мултимедия и друго съдържание. Материaлите могат да бъдат от полза, както на академичната общност и студентите, така и на специалистите, работещи по темата.

 

Платформата Digital Student Lab e поредната стратегическа стъпка в усилията на ВКБООН и партньорските организации да подкрепят университетите и да допринасят за развиването на по-систематично познаване на бежанските и хуманитарните въпроси в България.

 

Платформата е част от Академичния онлайн портал „Принудителна миграция и бежанци“, който е българският отговор на поставената цел в Глобалния договор за бежанците от 2018 г. за изграждане на „глобална академична мрежа за бежанци, други принудително разселени лица и лица без гражданство […], за да бъдат подкрепени научни изследвания, обучения и стипендии, които водят до конкретни резултати […]“