Новини и събития

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 15/2023

В подкрепа на местните власти: Интеграция на бежанци: от предизвикателства към възможности

Информационен бюлетин Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

Втори брой за 2023 година на Академичен бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“

Академичен форум „Социално и образователно включване на бежанците“

Второ регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствените организации, работещи по темата за интеграцията и приобщаването на бежанците

Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

Регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствени организации, работещи с бежанци

Проведен работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“