Новини и събития

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

Информационни карти за интеграция на бежанци

Информационна сесия в Община Брезник

10-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Изданието на БСБМ „Добри практики в интеграцията на бежанци с Европейко финансиране“ е официално представенo в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

Участие във финалната фаза на проучването на нуждите на лица, търсещи или получили международна закрила в България