Новини и събития

Доклад на ВКБООН Глобални тенденции в принудителното разселване

Световен ден на бежанеца: Силата на приобщаването

Лаборатория за сътрудничество: Повишаване на капацитета на структурите на гражданско общество за приобщаване на бежанци и мигранти

Информационна среща за експерти на общини: Интеграция на бежанците на местно ниво

Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанци

Шети брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“

Проведен уебинар на Български съвет за бежанци и мигранти със студенти на Исторически факултет на Софийски университет

Платформа за борба със слуховете за бежанците в бежанските общности и българското общество

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г.

Представяне на проекта Refu’In и обсъждане на иновативни практики за интеграция на бежанци