Новини и събития

Уебинар IRTS: Интеграция на бежанците чрез спорт ,,Включете всички!” 15 септември 2021, 13:00 – 14:30

Въведение в международната закрила – обучение на новите членове на Бежанския консултативен съвет (БКС)

Data and Figures Navigator – Навигатор за статистически данни

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ за периода април – юни 2020

Коалиционна среща: Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти, за интеграцията на бежанците и мигрантите в България

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 07/2021

Доклад на ВКБООН Глобални тенденции в принудителното разселване

Световен ден на бежанеца: Силата на приобщаването

Лаборатория за сътрудничество: Повишаване на капацитета на структурите на гражданско общество за приобщаване на бежанци и мигранти

Информационна среща за експерти на общини: Интеграция на бежанците на местно ниво