Новини и събития

Информация за собствениците на хотели относно настаняване на разселени лица от Украйна

Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

AIDA Национален доклад за България (2021)

Коалиционна среща „Система за интеграция на бежанците“

Бежанско право – пръв опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците

Форум – среща на експерти за интеграцията на бежанците в България

Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“ e включен Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Добри практики на сътрудничество за интеграция на бежанци в ЕС

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 09/2021