Новини и събития

Миграция и интеграция: Отговаря ли ЕС на своите ценности 11.10.2021, 11:00 – 19:00 ЦЕВ

Свързване на резултатите от NIEM с плана за действие на ЕС

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли – септември 2021 г.

Откриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани

Работилница на тема „Финансово включване на бежанци“

Европейският пакет от политики за интеграция на бежанците: Планът за действие на ЕС за интеграция и приобщаване като инструмент за справяне с пропуските. Свързване на резултатите от НИЕМ с действията на ЕС от 2021 до 2027 г.

Уебинар IRTS: Интеграция на бежанците чрез спорт ,,Включете всички!” 15 септември 2021, 13:00 – 14:30

Въведение в международната закрила – обучение на новите членове на Бежанския консултативен съвет (БКС)

Data and Figures Navigator – Навигатор за статистически данни

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ за периода април – юни 2020