На 10 септември Български съвет за бежанци и мигранти взе участие в международната среща по проект “ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица” заедно с делегати от Международната федерация на Червения кръст и червеният полумесец и националните червенокръстки организации на Германия, Великобритания, Хърватия, Латвия и България.По време на срещата бяха представени препоръки и постижения свързани с интеграция на бежанците, добри практики за включването на общностите, както и нови посоки за развитие и застъпничество.

Видео: Как бежански семейства започват нов живот в България (ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица)