Представяме на вашето внимания последния национален доклад за България на AIDA за 2021 година. 

Asylum Information Database/Информационната База-данни по Убежището (AIDA/АИДА) e създадена и поддържана от Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE/ЕКРЕ) и представя информация за националните системи за убежище на 23 държави. Те включват 19 държави членки (ЕС) на Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Ирландия, Италия, Кипър, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Хърватска, Швеция) и 4 трети
страни, извън общността (Швейцария, Сърбия, Турция, Великобритания).

Целта на тази база данни е да допринесе за подобряване на политиките и практиките по убежище в Европа и на положението на търсещите закрила чрез предоставяне на заинтересованите органи и организации на полезни данни и информация за подпомагане на техните застъпнически действия и стратегически дела както на национално, така и на европейско ниво.

Националният доклад за България проследява развитията в областта на производството по предоставяне на убежище и международна закрила, условията на прием, задържането на търсещи закрила и съдържанието на предоставяната международна закрила през 2021г. Докладът е изготвен от Илиана Савова, директор, Програма за правна защита на бежанци и мигранти, Български хелзинкски комитет под редакцията на ЕКРЕ.

  • Пълната версия на доклада е налична на английски език онлайн.
  • Резюме на български език е налично онлайн.