На 12 юни 2018г. в сградата на представителството на Европейската комисия в България се проведе Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена международна закрила в Република България“. Събитието беше организирано от Български Съвет за бежанци и мигранти съвместно с Върховния комисариат за бежанците на ООН в изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, с допълнителната финансова подкрепа от Европейския съюз.

Целта на събитието беше местните власти да получат точна и актуална информация за съществуващото финансиране в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) на ЕС, до което всяка община има достъп.

Бяха представени възможности за финансиране на мерки за интеграция на презаселени и релокирани лица в България.  Представител на Дирекция „Международни проекти“ на МВР, администриращ орган на ФУМИ презентира достъпа до финансиране.

ПРОГРАМА