В бързо променящия се свят, в който живеем, всеки сектор на човешката дейност все повече се нуждае от добри практики и иновации, които осигуряват дългосрочни решения на съществуващите предизвикателства и възможности за по-нататъшно развитие. В този контекст хуманитарният сектор не прави изключение. Напротив, иновациите стават все по-важни за неговата ефективност и точно тук се появяват иновациите за интеграция на бежанците.

 

През ноември стартира онлайн версията на RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците, отговор на партньорските организации по проект на Еразъм+ -Български съвет за бежанци и мигранти, CRESCER в Португалия, Programma Integra и ARCI в Италия и община Остерунд в Швеция за развитие на капацитета за приобщаване и интеграция на бежанците. Иновативният инструментариум на Refu’In беше представен на Международна заключителна конференция, в която участваха представители на Българския съвет за бежанци и мигранти и Мариана Тошева – председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които представиха българския опит и предизвикателствата пред интеграцията на бежанците в България.

 

Разработен в безпрецедентен контекст – глобална пандемия и бежанска криза в Европа, проектът идентифицира добри практики и иновации за интеграция на бежанците чрез подход базиран върху човека – чрез обратна връзка с бежанците и специалистите, работещи в тази област. Иновативният инструментариум на Refu’In набляга и на добрите практики за интегриране на бежанците в съответствие с Целите за устойчиво развитие (Програма 2030).

 

Иновативният инструментариум на Refu’In е достъпен онлайн и ще бъде актуализиран и надграждан през следващите месеци, както и след края на проекта.