Брой 1 за 2022 г. на Академичния бюлетин обединява три по големи и значими теми, както за България, така и в световен план. От една страна, броят прави преглед на случилото се в България през 2021 г. относно предоставянето на международна закрила и интеграцията на получилите статут, какво казват и самите бежанци и какви предизвикателства срещат. Анализът е направен на базата на Проучването на нуждите, което ВКБООН прави всяка година. От друга, избухването на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г. и тръгналите вече милиони хора към различни европейски страни, ни провокира да забавим броя, но да съберем, без претенции за изчерпателност няколко материала, в които да представим първите инициативи на солидарност, реакцията на българското общество в подкрепа и активна съпричастност към ситуацията. Третият важен акцент на броя е какво се случва с бежанците в световен план, когато в началото на ХХI век има 23 действащи конфликта в света, каква е ролята на ВКБООН на различните места, каква е основната философия на Глобалния договор за бежанците и какви са предизвикателствата пред бежанците в България, бихте могли да научите в интервюто с г-н Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, представител на ВКБООН в България от 2020 г. насам. Обръщаме внимание и на позабравената вече криза в Афганистан и какво е отражението й в бежанската административна и съдебна практика в България с текста на адвокат Тодор Илиев в рубриката ни Правен консултант. Не на последно място по важност, бихме искали да изтъкнем значението на темата за новите технологии в сферата на миграцията, за което ще научите от три проучвания в областта на Центъра за изследване на демокрацията. В рубриката „Академични хоризонти“ сме поместили и информация за няколко летни училища в сферата на миграционната и бежанска проблематика.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания