Информация за извънредни ситуации: Афганистан

Афганистан преживява хуманитарна криза и криза на принудително разселване. Повече от половин милион афганистанци са разселени в страната през 2021 г., а афганистанските жени и момичета са голяма част от тях. Семействата говорят за това, че трябва да избягат в даден момент, дори когато са изправени пред висок риск от взривове и нападения от въоръжени групи.

Тази последна вълна от насилие идва на фона на повтарящи се природни бедствия като настоящата опустошителна суша. Пандемията от COVID-19 също има дългосрочни последици за здравето, както и социално-икономически последици. По-малко от 4 % от населението е напълно ваксинирано.

Афганистанците са вече едни от най-големия брой бежанци в света. Около 90 % от афганистанските бежанци са настанени в съседните държави Иран и Пакистан, като над 2,2 милиона са регистрирани в двете страни. Още 3 милиона души вече са разселени в страната, преди започването на новите събития през 2021.

Децата на Афганистан растат на фона на тази криза. Около 65 % от афганистанския народ – в и извън Афганистан – са деца и младежи, притеснени за бъдещето си пред несигурността и икономическите предизвикателства.

Устойчивостта на афганистанските семейства е подложена на презивикателства до краен предел. Ситуацията в Афганистан е сложна и невъзможността да се реши настоящата нестабилност може да доведе до нова вълна принудително разслеване.