На 5 април Български съвет за бежанци и мигранти и организацията CRESCER Португалия организираха онлайн дискусия за представяне на проекта Refu’In. По време на срещата бяха обсъдени добри практики и иновативни подходи за социално включване и интеграция на бежанците в България. Дискутирана беше и обратната връзка от бежанците и от експерите като основа за идентифициране на успешни и иновативни практики за интеграция на бежанците. В срещата участваха експерти от основните организации, които работят в областта на интеграцията и приобщаването на бежанците в България: Български червен кръст, Каритас София и Съвет на жените бежанки в България. Те споделиха своя опит и критерии за идентифициране на добри практики и иновативни подходи за подпомагане интеграцията на бежанците в българското общество.

 

 

Презентация на проекта