Новини и събития 2022

Форум – среща на експерти за интеграцията на бежанците в България

Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“ e включен Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Добри практики на сътрудничество за интеграция на бежанци в ЕС

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 09/2021

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.