Новини и събития 2022

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците – над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Изненадани? Кaк недоразвитите политики за интеграция на бежанците ще затруднят интеграцията на разселените лица от войната в Украйна

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – за периода април – юни 2022г.

Гражданският сектор в подкрепа на бежанците от Украйна: предизвикателства, постижения и възможности

Информационна сесия относно приемането и интеграцията на бежанците от Украйна на терититията на общините от българския черноморски регион

Заключителна конференция по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците

Среща по застъпничество за интеграция на бежанците

Информационна сесия „Интеграция на бежанците от Украйна на територията на Столична община“

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 10/2022​

Партньорска среща по проект Go4DiGreen – иновациите като приоритет за интеграцията на бежанците в България