Новини и събития 2022

RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците

Адаптация и интеграция на търсещите закрила лица: Практически стъпки за разширяване и подобряване на интеграционните дейности в центровете на Държавната агенция за бежанците

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“  октомври 2022 г.

Преподаване на български език като чужд: Роля на институциите и предизвикателства пред практиците

Втори брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците днес и утре“ за 2022 г.

Сътрудничество с академичната общност и форум „Академичната общност и системата за интеграция и социално включване на бежанците в България“

Подкрепа за граждански и бежански организации на местно ниво за интеграция на бежанците: Академия за професионален граждански сектор: Управление, финансова устойчивост и участие в застъпничество на неправителствените организации

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците – над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Изненадани? Кaк недоразвитите политики за интеграция на бежанците ще затруднят интеграцията на разселените лица от войната в Украйна

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – за периода април – юни 2022г.