Новини и събития 2021

Курсове по български език, предоставяни от Агенция по заетостта по програмата за заетост и обучение на бежанци

Миграцията във фокус: справяне с информационните предизвикателства в хуманитарните действия

Разработване на Манифест за интеграция на бежанците в България

Национален форум „Съвместно пишем новите истории на интеграция на бежанците“

Нов задълбочен анализ от NIEM подчертава неравномерното качество на законите и политиките за интеграция за притежателите на хуманитарен статут

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 08/2021

Финал на проучването на нуждите на търсещите и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална за 2021 година

Миграция и интеграция: Отговаря ли ЕС на своите ценности 11.10.2021, 11:00 – 19:00 ЦЕВ

Свързване на резултатите от NIEM с плана за действие на ЕС

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли – септември 2021 г.