Новини и събития 2021

Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода октомври – декември 2020г.

70 години закрила на хората, принудени да бягат Виртуална конференция по повод 70-годишнината от основаването на Върховния комисар на ООН за бежанците

Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

План за действие за интеграция и приобщаване на ЕС с препоръките от Международния спасителен комитет през погледа на специалистите по интеграция Мариана Стоянова от Български Червен кръст и Десислава Петкова от Каритас София