Новини и събития 2020

Работна среща за създаване на Общински център за информация и интеграция на граждани на трети държави

Напредъка на България по програмата за презаселване на бежанци

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ – декември 2019

Oткриваща среща по проекта Refu’In – иновативен инструмент за интеграция на бежанци