Новини и събития 2020

Aнализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА“

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г.

ВАЖНО! Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси

Коалиционна среща „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“

Международна партньорска среща по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците – Мониторинг и подобряване на интеграцията

Информационна сесия за представителите на общините, работещи с презаселени бежанци

Позиция „Координатор на дейности за сътрудничество с академичната общност“

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“

Академичният портал, посветен на принудителната миграция

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“