Новини и събития 2020

Докладър Глобални тенденции за 2019 на ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците

Най-новият уебсайт с информация за права и задължения на новопризнатите бежанци и лица с предоставен хуманитарен статут www.refugee.bg

Куиз с награди по повод Световния ден на бежанеца

Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ представен в Европейския уебсайт за интеграция(EWSI)

Изследване от Комитета на регионите „Интеграция на мигрантите в средни и малки градове и в селските райони в Европа“

Български съвет за бежанци и мигранти се присъедини към проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“

Aкадемичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 01/2020

Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration

Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти