Новини и събития 2020

Европейската комисия представи новия план за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027)

Четвърти брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Европейската комисия представи новия план за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027)

Национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

Семинар „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“

Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

Участие в създаване на коалиция на заинтересовани страни за интеграция

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода юли – септември 2020г.

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Български съвет за бежанци и мигранти участва в Глобалната консултация на ВКБООН с неправителствените организации