Новини и събития 2020

ВАЖНО! Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси

Коалиционна среща „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“

Информационна сесия за представителите на общините, работещи с презаселени бежанци

Позиция „Координатор на дейности за сътрудничество с академичната общност“

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“

Академичният портал, посветен на принудителното разселване

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“

Работна среща за създаване на Общински център за информация и интеграция на граждани на трети държави

Напредъка на България по програмата за презаселване на бежанци

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ – декември 2019