Новини и събития 2019

Партньорска среща за представяне на мрежата за мигрантско предприемачество MAGNET

Кръгла маса „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“

13-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал Интеграция на бежанци в България – април 2019

Българския съвет за бежанци и мигранти участва в пета сесия на Европейския миграционен форум на 3-4 април 2019.

Национален обучителен семинар „Физическата активност и спорта като средство за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество“

12-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти

11-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, януари 2019