Новини и събития 2019

Публична дискусия “Да направим 3 октомври европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“

Покана Литературна вечер на 3 октомври от 17:00 ч в Зала Виктория на Столична Библиотека, посветена на книгата „Молитва към морето“

Информационен материал Интеграция на бежанци в България – август 2019

Коалиционна среща „Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година.“

Среща с представители на Балкански институт по труда и социалната политика

Участие в международна среща по проект “ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица”

Среща с Марк Соут – делегат на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по въпросите за ангажирането на общности

Среща с проф. Любомир Лазов по проект „Бежанците са родители“

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, юни 2019

Национален семинар „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие“