Новини и събития 2019

12-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти

11-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, януари 2019