Новини и събития 2019

Британският опит в интеграцията на бежанците – Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания

Интеркултурна вечер „Овластяване на млади лидери – мигранти, бежанци и българи“

16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България

Информационен материал: Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие

Информационен бюлетин„Интеграция на бежанци в България“ октомври 2019

„Добри практики за интеграция на бежанци от общини в Европа“

Коaлиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“

Коалиционна среща “Oбучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България”

Среща за стратегическо планиране със заместник регионалния представител и оперативния мениджър на Представителството на ВКБООН за Централна Европа

Литературна вечер посветена на книгата на Халед Хосейни „Молитва към морето“