Представяме на вашето внимание новото издание на Български съвет за бежанци и мигранти „Добри практики за интеграция на бежанци от общини в Европа“. Колекцията от добри практики представя различни инициативи реализирани от общини в Европа за интеграция на бежанци, базирани на принципи и политики за дългосрочно социално и икономическо развитие на местно ниво.

Изтегляне в PDF