Новини и събития 2018

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“ (RefuTools)

Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена закрила в България“

Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“

Платформата www.refugee-integration.bg е официално представена в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

Участие в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти

Седмо заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Участие в Европейския миграционен форум

Проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“