Новини и събития 2017

Брошура „Добри практики за интеграцията на бежанци“

Шесто заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Конференция „Създаване на ефективен механизъм за интеграция на лицата с предоставена международна закрила в Република България. Предизвикателства и възможности“

„Справочник по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България“

Стартиране на информационна платформа www.refugee-integration.bg

Пето заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Четвърто заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Участие в семинар по програмата на Фулбрайт-Хейс „България в контекста на миграцията и предизвикателствата пред Европейското сближаване“

Survey on the Beneficiaries of international protection in Bulgaria, settled outside Sofia

Световен ден на бежанеца