Новини и събития 2016

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в сътрудничество с Българския съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Трудова заетост и интеграция“, който беше проведен на 15 декември 2016, 10.30 – 14.00 ч. в хотел Радисън Блу, София.

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в сътрудничество с Българския съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Трудова заетост и интеграция“, който беше проведен на 15 декември 2016, 10.30 – 14.00 ч. в хотел Радисън Блу, София.

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив представихме новия си проект „Механизъм за оценка на националната интеграция“ (NIEM)

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Достъп до жилищно настаняване на лица, получили международна закрила в Република България“, който се проведе на 10 ноември 2016 г. в хотел Хилтън, зала Алеко от 9.30 до 13.30 ч

Българският съвет за бежанци и мигранти, в партньорство с Министерството на здравеопазването и с любезното съдействие и специално участие на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, организира на 30 септември 2016 г. от 9.30 – 13.30 ч. в хотел Хилтън, ет. 1, зала Алеко, София семинар на тема „Достъп до здравни грижи и услуги за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България“.

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Държавната агенция за бежанците при МС, Националното сдружение на общините в Република България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират конференция на тема „Сътрудничество между държавните институции, органите на местно управление и НПО за интеграция на бежанците в Република България“.

Българският съвет за бежанци и мигранти, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, организират семинар на тема „Достъп до образование на лица, търсещи или получили международна закрила в държавните и общински училища на Република България“ на 27 април 2016 г. в хотел Хилтън, София.

Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти д-р Кина Събева ще участва във втората сесия на Европейския миграцианен форум.

Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) ще проведе своето годишно общо събрание на 21 март 2016 г.

Eкспертна среща на тема „Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република България“