Новини и събития 2015

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха кръгла маса „Приемане, адаптация и интеграция на преместените в Република България бежанци“, която се проведе на 6 ноември 2015 г. от 9.15 до 13.30 часа в хотел „Хилтън“, София.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират кръгла маса „Разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България“, която ще се проведе на 19 октомври 2015 г. от 13.30 до 17.00 часа в хотел „Хилтън“, София.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират кръгла маса „Разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България“, която ще се проведе на 19 октомври 2015 г. от 13.30 до 17.00 часа в хотел „Хилтън“, София.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират Кръгла маса „Закрила на уязвимите лица, търсещи и получили международна закрила“, която ще се проведе на 25 септември 2015г. от 9 до 13 часа в хотел „Хилтън“, София.

омисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха конференция на тема „Партньорство за интеграция на бежанците в Република България“ по случай 20 юни – Световния ден на бежанеца.

Държавната агенция за бежанците при МС, Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха кръгла маса „Партньорство за осигуряване на достъп до жилищно настаняване на лицата, получили международна закрила в Република България“ на 28 май 2015 от 09:30 до 13:30 часа в зала „Адакта“, хотел Рила, София.

Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Министерството на образованието и науката организираха семинар на тема: „Образователна интеграция на децата бежанци в Република България“, който беше проведен на 21 април 2015 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, бул. „Драган Цанков“ 21А , гр. София.

Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти, в сътрудничество с Министерството на здравеопазването организират кръгла маса на тема „Здравни грижи и услуги за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България“. Кръглата маса ще се проведе на 31 март 2015 в хотел Рила, ул. „Калоян“ 6, София, ет.3, зала „Адакта“.

Българският съвет за бежанци и мигранти ще проведе своето годишно общо събрание на 23 март 2015 г. Дневният ред включва представяне на отчет за дейността на БСБМ през 2014 г., финансов отчет за същия период и приемане на план за работа през 2015 г.